Aangepast woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk De Scheg Oost in Amstelveen

7 maanden geleden gepubliceerd

De ontwikkelaar VORM en de gemeente Amstelveen zijn bezig de laatste hand te leggen aan een aangepast woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk De Scheg Oost. Het oorspronkelijke programma voor het project Eilands Eigen moest worden aangepast vanwege onvoorziene veranderingen in de kopersmarkt en de bouwwereld. Dit leidde tot onvoldoende verkochte woningen.

Veranderingen in het nieuwe voorstel

Het aangepaste voorstel, dat nog in conceptvorm is, omvat minder vrijstaande woningen en meer rijwoningen. Ook zal het aantal middeldure koopwoningen met een koopsom van € 355.000 licht toenemen. De oorspronkelijke kopers krijgen voorrang in het nieuwe verkoopproces en worden op de hoogte gesteld zodra het woonprogramma definitief is.

Nieuwe vergunning en duurzaamheidsaspecten

De gemeente en VORM zijn momenteel de laatste details aan het afstemmen, waaronder de verhouding tussen verharding en groen, ruimtelijke kwaliteiten en duurzaamheid. De gemeente onderzoekt ook of de reeds verleende bouwvergunning voor het oorspronkelijke plan gedeeltelijk kan blijven gelden voor een klein aantal huizen. Daarnaast is een nieuwe vergunning noodzakelijk.

Nieuwe opzet van het project

Volgens VORM wijzigt de stedenbouwkundige opzet van Eilands Eigen enigszins. Er komen meer rijwoningen in verschillende types en een divers aanbod aan tweekappers verdeeld over vier verschillende fases. Het totaal aantal woningen neemt iets af van 172 naar waarschijnlijk 153 woningen. Dit zou leiden tot meer kwaliteit in de openbare ruimte, meer aandacht voor de leefbaarheid en een woningaanbod dat beter aansluit bij de huidige marktomstandigheden. Door het gewijzigde woningaanbod, een efficiënter bouwsysteem en een verscherping van de bouwkosten is het project volgens VORM haalbaar in de nieuwe opzet.