Afrondend Werkbezoek Wethouder aan Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

4 maanden geleden gepubliceerd

Wethouder Gert Zagt (Verkeer en Vervoer) heeft een afrondend werkbezoek gebracht aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Tijdens dit bezoek heeft hij de resultaten van de herinrichting van de afgelopen zes maanden bekeken.

Herinrichting in Fasen

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld wordt in drie fasen opgeknapt. Deze herinrichting omvat de vervanging van het wegdek, riool en afwatering door aannemer KWS, met als doel de weg veiliger te maken en wateroverlast te verminderen.

Het project heeft al flinke vooruitgang geboekt. Tussen huisnummers 224 en 247 zijn het riool en wegdek volledig vervangen en is de bezinkbak op de plassen aangesloten. Daarnaast is tussen huisnummers 209 en 225 de tijdelijke bestrating en asfalt van de recreatieboulevard vervangen door definitieve bestrating.

Dijk Weer Open en Verdere Plannen

De dijk gaat op vrijdag 29 maart weer open. De komende weken zal KWS nog werken aan de afronding, zoals stoepen en inritten. In oktober 2024 start de derde en laatste fase, die loopt van 1 oktober tot 1 april, zodat bewoners, ondernemers en recreanten van het vaarseizoen kunnen genieten.

Evaluatie en Vooruitblik

Na afronding van fase 2 volgt een evaluatie, waarbij positieve aspecten behouden blijven en verbeterpunten worden aangepakt. Wethouder Zagt hoopt op 1 april 2025 een nieuwe veilige weg te hebben waar we minstens 50 jaar mee vooruit kunnen.

Veiligheid en Communicatie Tijdens de Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden was de dijk volledig afgesloten, behalve voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Dit was noodzakelijk voor de veiligheid van zowel wegwerkers als verkeer. Omwonenden en betrokkenen werden op de hoogte gehouden van de voortgang en eventuele calamiteiten via een bouwapp, die door 1680 mensen werd gevolgd.

Wethouder Zagt erkent dat de herinrichting overlast heeft veroorzaakt, maar benadrukt dat de veiligheid voorop stond. Hij bedankt alle betrokkenen voor hun inspanningen en geduld.