Zilveren Kemphaan Penning uitgereikt aan Do van Dijck

4 maanden geleden gepubliceerd

Do van Dijck heeft op 22 maart de bijzondere Zilveren Kemphaan Penning ontvangen. De penning werd uitgereikt door directeur Bas Rüter van Landschap Noord-Holland. Deze erepenning is bedoeld voor personen die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in de provincie Noord-Holland.

Decennialange inzet voor natuur en landschap

Van Dijck ontving de penning vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor natuur en landschap gedurende meer dan 20 jaar, met name in de regio’s Noordkop en Westfriesland. De penning, die in 1989 werd ingesteld door het toenmalige Noordhollands Landschap, is in totaal zes keer uitgereikt.

Het symbool van de penning, de kemphaan, werd gekozen omdat het langzaam verdwijnen van deze weidevogel uit Nederland een teken is van de achteruitgang van de kwaliteit van natuur en landschap.

Belangrijke initiatieven van Van Dijck

Van Dijck heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door zijn passie en gedrevenheid voor natuurbescherming. Hij nam het initiatief voor de plannen om nieuwe natuur te creëren in de voornamelijk agrarische Zandpolder. Daarnaast streefde hij ernaar om de laatste broedpaartjes tapuiten te beschermen door een convenant met gemeenten en provincie.

Hij heeft ook bijgedragen aan de verwerving van percelen voor nieuwe natuur en het creëren van nieuwe natuurgebieden door verschillende doelen te combineren. Voorbeelden hiervan zijn de waterberging Kolksluis, Kolk van Dussen en Braakpolder-zuid. Van Dijck hielp ook bij het vervullen van een speciale wens van Stichting Het Bos der Omarming door een deel van het Wildrijk als herdenkingsplek voor ouders van overleden kinderen mogelijk te maken.

Reactie van Van Dijck

Ondanks de eer voelt Van Dijck dat de natuur en de mensen die om de natuur geven de echte motivatie waren voor zijn inzet voor het landschap. Hij heeft aangegeven dat hij vanwege gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden, hopelijk tijdelijk, moet staken. Hij zal de mensen met wie hij samen mooie dingen voor de natuur en het natuurbewustzijn heeft bereikt, enorm gaan missen.