Raad beslist over verduurzaming en modernisering gemeentehuis Koggenland

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders vraagt op maandagavond 8 april om toestemming voor de verdere verduurzaming en modernisering van het gemeentehuis in De Goorn. Hiermee wordt een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis nagestreefd, dat onder andere een gastvrije plek kan zijn voor inwoners, ondernemers en partijen, met de bibliotheek als waardevolle toevoeging aan het gebouw.

Toekomstplannen

Het plan omvat verbeteringen gericht op klimaat, modern werken, veiligheid en een optimale dienstverlening naar de wensen van inwoners. Deze verbeteringen kunnen efficiënt en kostenbewust gedaan worden door geen grote bouwkundige ingrepen te doen, maar te kiezen voor nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande ruimtes en materialen.

Toegankelijk en ontmoetingsgericht

Burgemeester Monique Bonsen stelt dat de voorgestelde plannen voor aanpassing van het gemeentehuis de toegankelijkheid op verschillende manieren versterken. Het draagt ook bij aan de verbinding tussen organisatie en integrale samenwerking. Het geeft meer mogelijkheden om de dienstverlening aan te passen naar de wensen van deze tijd, waardoor inwoners en ondernemers beter van dienst kunnen zijn op een manier die zij zelf wensen.

Klaar voor gasloos

Het gemeentehuis heeft al een energielabel A, maar met gerichte maatregelen zoals glasvervanging, extra zonnepanelen en inzet van een warmtepomp kan het gemeentehuis ook volledig van het gas af. Het college wil deze mogelijkheden graag benutten. Een belangrijk deel van de gevraagde investering is daarom gericht op de verdere verduurzaming van het gemeentehuis.

Na het raadsbesluit

Wanneer de raad positief besluit en het krediet van €3.785.000, - beschikbaar stelt, kunnen de technisch aspecten van de plannen uitgewerkt worden. Er zal ook een aanbestedingsprocedure starten. De verwachting is in het najaar van 2024 de werkzaamheden te starten en deze in de zomer 2025 af te ronden. Tijdens de werkzaamheden staat het in stand houden van de dienstverlening voorop. Het gemeentehuis zal geopend blijven, hinder voor betrokkenen wordt zoveel mogelijk beperkt.