Aanpassing verbodsbepaling vrachtverkeer voor betere verkeersveiligheid in Heiloo

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heiloo past het verbod voor zwaar verkeer aan op verschillende woonstraten, waaronder de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan. Dit is gedaan om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze straten te verbeteren. De nieuwe verbodsbepalingen worden medio maart 2024 van kracht.

Aanpassingen voor betere handhaving

De verbodsbepalingen zijn aangepast om beter handhaafbaar te zijn. Eerder waren uitzonderingen voor bestemmingsverkeer moeilijk te handhaven, waardoor er nog te veel vrachtverkeer door de woonstraten reed. Na de invoering van de nieuwe regels wordt er periodiek handhaving ingezet om vrachtverkeer uit de woonstraten te weren.

In de eerste weken na invoering, zal de handhaving op een ‘publieksvriendelijke’ manier plaatsvinden. Vrachtwagenchauffeurs worden dan met flyers gewezen op de vrachtroutes in Heiloo. Na deze periode zullen er bekeuringen worden uitgeschreven voor het overtreden van de verbodsbepalingen.

Uitvoering ‘verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’

Het verkeersbeleid van Heiloo voor de periode 2018-2030 heeft als doel het zware (vracht)verkeer op de woonstraten te verminderen. Problemen zoals risicovolle inhaalmanoeuvres, hinder voor omwonenden door trillingen en geluid en fietsers die in de verdrukking komen, zijn hierbij aangekaart.

Aangepaste routes

Vanaf medio maart 2024 mogen vrachtwagenchauffeurs zonder aantoonbare bestemming voor aanwonenden, alleen via de hoofdwegen zoals Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Het Malevoort, Heilooër Zeeweg, Ypesteinerlaan en Kanaalweg Heiloo in en uit rijden. De gemeente zet BOA’s in om het zware verkeer te wijzen op de nieuwe situatie en om te handhaven.

Bestemmingsverkeer

Het vrachtverkeer dat winkels en supermarkten bevoorraadt blijft toegestaan, mits zij een aantoonbare bestemming hebben. Zo rijdt het vrachtverkeer van en naar het winkelcentrum ‘t Loo via de Raadhuisweg, Willibrordusweg en Kerkelaan. En het vrachtverkeer van en naar het stationsgebied rijdt via de Heilooër Zeeweg, Zeeweg, Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Het Malevoort en Zeeweg.

Volgens wethouder Rob Opdam is er met deze route voor vrachtwagens een goede balans gevonden tussen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Definitie zwaar verkeer

Onder zwaar verkeer wordt verstaan: vrachtverkeer (een motorvoertuig dat niet ingericht is voor het vervoer van personen en waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg), autobussen (een motorvoertuig dat ingericht is voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder niet meegerekend) en landbouwverkeer (een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 km/u op wegen zonder gescheiden fietspaden en 45 km/u op wegen met gescheiden fietspaden).