Actie 1001ha stimuleert kruidenrijk grasland voor lokale boeren en biodiversiteit

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Boeren in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen bijdragen aan een grotere diversiteit aan kruiden op hun grasland met de actie 1001ha. Vanaf 1 maart kunnen veehouders een zaadmengsel met korting kopen, medegefinancierd door de genoemde gemeenten.

Meer Kruidenrijk Grasland

Boeren die willen deelnemen kunnen kruidenrijk zaaigoed kopen voor 3 tot 6 hectare grasland. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo geven financiële steun, waardoor de boeren korting krijgen op het zaaigoed. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels. De bijdrage van de gemeenten bedraagt €15.000. Dit maakt het mogelijk om met deze actie ongeveer 100 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien.

Voordelen van Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen, volgens Ernest Briët, wethouder verduurzaming van de gemeente Bergen. Het is gezond voor de omgeving, het bevordert de biodiversiteit en het zorgt voor weerbaarder gras. Met de financiële bijdrage van de gemeenten wordt de financiële belemmering voor een groot deel weggenomen, zo hoopt men lokale veehouders te helpen verduurzamen.

Een groep veehouders in de Egmondermeer is al gestart met het inzaaien van tientallen hectares kruidenrijk grasland. In het voorjaar gaat deze groep het land in om ervaringen uit te wisselen en te kijken hoeveel bloemen er zijn opgekomen.

Initiatief van LTO en Urgenda

De actie 1001ha is een landelijk initiatief van LTO en Urgenda. Het is bedoeld voor alle veehouders in de BUCH gemeenten; ook niet-leden van LTO kunnen sinds 1 maart 2024 een zaadmengsel kopen. LTO-bestuurder Marjolein Pepping juicht de actie toe en hoopt dat omliggende gemeenten ook geïnspireerd worden.

Kruidenrijk Grasland en de Natuurlijke Kringloop

Kruidenrijk grasland is goed voor bodemleven en insecten, die op hun beurt weer zorgen voor meer vogels. Het advies is om geen stikstofkunstmest te gebruiken, omdat vlinderbloemige planten in het grasland stikstof uit de lucht binden. Het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor betere waterberging. Landbouwgrond met kruidenrijk gras geeft dus een boost aan de natuurlijke kringloop van de Nederlandse natuur.