Bevolkingsgroei en diversiteit kenmerken Amstelveen in 2023

7 maanden geleden gepubliceerd

De bevolking van Amstelveen is in 2023 opnieuw gegroeid met ruim 2.000 inwoners tot een totaal van 94.435. De stad wordt steeds diverser met 142 verschillende nationaliteiten en 23% van de bevolking heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Dit blijkt uit de jaarlijkse Facts & Figures publicatie van de gemeente Amstelveen.

Een levendige en dynamische gemeente

Burgemeester Tjapko Poppens ziet de publicatie Facts & Figures als meer dan een samenvatting van cijfers en tabellen. Hij zegt dat de publicatie het verhaal achter de cijfers weergeeft en een veelzijdig beeld geeft van de stad. Volgens hem is Amstelveen een dynamische, levendige gemeente, mede dankzij het uiteenlopende sport- en cultuuraanbod en het internationale karakter.

Economische groei en zakelijke dienstverlening

Het aantal bedrijven in Amstelveen is in de afgelopen 10 jaar met 3.800 gegroeid tot bijna 12.000 vestigingen. Zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in de stad. Er werkten in 2023 54.700 mensen in Amstelveen, hoewel het aantal werkzame personen licht afnam met 2% ondanks de groei van het aantal bedrijven.

Internationaal onderwijs

Amstelveen heeft 28 schoollocaties, waaronder basisscholen, middelbare scholen en particulier onderwijs. Een aantal van deze scholen heeft een internationaal karakter, passend bij de internationale bevolking van de stad. Leerlingen in Amstelveen wonen gemiddeld dichter bij primair bekostigd onderwijs (1,79 kilometer) dan in de rest van Nederland (2,09 kilometer).

Bezoek aan culturele instellingen

In 2022 openden culturele instellingen in Amstelveen hun deuren weer bijna het hele jaar na de coronapandemie. Dit is terug te zien in de bezoekersaantallen, die bijna weer op het niveau van voor de pandemie zijn.

De Facts & Figures 2023 rapportage biedt meer inzicht in thema’s zoals bevolking, wonen, bedrijvigheid en onderwijs in Amstelveen.