Extra controles op illegaal afgemeerde en verzonden boten

4 maanden geleden gepubliceerd

Met de start van het vaarseizoen in zicht, zullen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) extra controleren op illegaal afgemeerde en (half) verzonden boten. Deze boten zorgen voor een rommelig aanzicht, overlast en gevaarlijke situaties.

Gevaarlijke situaties

Een van de grootste zorgen is de gevaarlijke situaties die deze boten kunnen veroorzaken. Als een boot net onder de waterspiegel ligt, kan dit een gevaar vormen voor andere vaartuigen. Het kan moeilijk zijn om deze boten te zien, wat tot ongelukken kan leiden.

Overlast en verrommeling

Naast het gevaar voor andere vaartuigen, zorgen de illegaal afgemeerde en verzonden boten ook voor overlast en verrommeling. Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van het vaarseizoen zonder hinder van deze ongewenste situaties.

Extra controles

Om deze problemen aan te pakken, zullen de boa’s extra controles uitvoeren. Het doel van deze controles is om het aantal illegaal afgemeerde en (half) verzonden boten te verminderen en zo de veiligheid en het aanzicht van het water te verbeteren.