Groen in de Buurt project in Bergen herstart

7 maanden geleden gepubliceerd

Het project “Groen in de Buurt” in Bergen is weer van start gegaan. Inwoners die een idee hebben voor een groene oppepper in hun buurt, kunnen hun idee aanmelden bij het project. Deelnemers krijgen ondersteuning van onder andere de gemeente om hun idee uit te werken tot een concreet plan, waarna ze samen met hun buurt aan de slag gaan.

Belang van groen

Het aanbrengen van nieuwe perken of beplanting rondom bomen kan het straatbeeld fleuriger maken. Bovendien kan het bijdragen aan het weerbaarder maken van de wijk tegen extreem weer. Bomen en planten zorgen voor verdamping en verkoeling bij droog en heet weer. Het verminderen van bestrating zorgt ervoor dat er meer water kan weglopen in de bodem bij grote regenbuien. Bovendien geeft een groene straat een boost aan de leefbaarheid van de buurt en de gezondheid van de bewoners. Het trekt ook insecten, vlinders en vogels aan.

Vorige editie

In de vorige editie van het project hebben vier bewonersgroepen hun buurt klimaatbestendiger gemaakt. Dit deden zij onder andere door tegels te verwijderen of door meer vaste planten te planten op openbare plekken. Het project is een samenwerking van de gemeente met Landschap Noord-Holland, IVN en de Natuur en Milieufederatie NH.

Ideeënavonden

Op 3 oktober is er een ideeënavond waar men inspiratie kan opdoen en eventueel een idee alvast kan voorleggen. De provincie en de gemeente stellen budget beschikbaar voor de uitvoering van de plannen, en de natuurorganisaties helpen bij het uitwerken van de plannen, het leggen van contacten, het geven van ecologisch advies en het eventueel voorzien in materiaal voor de uitvoering.