Gemeente Heiloo genoodzaakt tot bezuinigingen vanwege financiële tekorten

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heiloo moet noodgedwongen op zoek naar manieren om te bezuinigen. Met het financiële ‘ravijnjaar’ 2026 in aantocht, waarin de meeste Nederlandse gemeenten in financieel zwaar weer zullen komen door een vermindering in uitkering van de rijksoverheid, moet Heiloo al in 2025 bezuinigen. Het gaat vanaf 2026 om een totaal tekort van ongeveer 5 miljoen euro. Het college gaat hierover op 4 maart in gesprek met de raadscommissie.

Voorzorgsmaatregelen

Wethouder Financiën Rob Opdam geeft aan dat er serieus naar bezuinigingsmogelijkheden wordt gekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met het uitstellen van activiteiten of het volledig schrappen ervan. Het college heeft een bespreeknotitie opgesteld met mogelijke maatregelen, maar laat de uiteindelijke keuzes over aan de raad. Opdam benadrukt het belang van vroege voorbereiding om grote problemen in 2026 te voorkomen.

Geplande bijeenkomsten

De eerste inventarisatie van de bezuinigingen wordt op 4 maart besproken tijdens een commissievergadering. Op 15 april is er een raadsinformatieavond waar de verdere uitwerking van het eerste voorstel wordt toegelicht. Op 13 mei volgt een nieuwe commissievergadering waarin vervolgstappen worden besproken.

Er staan nog meer belangrijke data gepland in de aanpak van de bezuinigingen. Op 26 juni is er een raadsinformatieavond over de kadernota 2025, en op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze nota. In de kadernota wordt uitgelegd hoe de gemeente in 2025 de begroting op orde wil brengen. Deze wordt in november definitief vastgesteld.

Wethouder Opdam benadrukt dat het rond krijgen van de begroting nog van veel factoren afhangt, waaronder de meicirculaire van de rijksoverheid. Dit document geeft aan hoeveel geld de gemeente het komende jaar zal ontvangen.