Hoogheemraadschap onderhoudt dubbel zoveel sloten in Koggenland

30 dagen geleden gepubliceerd

Sinds begin januari is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van 58 kilometer aan sloten in het stedelijk gebied van Koggenland. Dit onderhoud bestaat uit het baggeren en maaien van de waterlopen.

Voor HHNK is een goede doorstroming van het water van groot belang, wat de reden is dat zij nu het onderhoud van deze sloten op zich nemen. Echter, dit onderhoud geldt alleen voor sloten die machinaal te onderhouden zijn.

Het efficiënter maaien en baggeren van stedelijk water wordt door HHNK gezien als een essentiële taak om de waterhuishouding optimaal te houden. Met deze uitbreiding in onderhoudstaken, wordt er nu dus dubbel zoveel sloten onderhouden in Koggenland.