Kinderen starten discussie over bestuurlijke toekomst Oostzaan

7 maanden geleden gepubliceerd

25 kinderen uit Oostzaan hebben onlangs het spel ‘Oostzaan, ons dorp’ gespeeld in het gemeentehuis. Samen met burgemeester Marvin Polak speelden ze een versie van een serious game die is ontwikkeld om inwoners van Oostzaan te laten meedenken over de bestuurlijke toekomst van hun dorp. Hiermee is het participatietraject officieel van start gegaan.

Jonge inwoners aan het woord

Burgemeester Polak gaf aan dat hij het belangrijk vindt om te horen wat de jongste inwoners belangrijk vinden voor Oostzaan, omdat zij de toekomst van het dorp zijn. De kinderen, in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, hebben serieus nagedacht over de toekomst van hun dorp en hebben hun ideeën gedeeld met de burgemeester.

Ideeën voor de toekomst

Onder de suggesties van de kinderen waren meer trampolines, speeltuintjes en een skatebaan. Ze benadrukten ook het belang van het Twiske als een mooie groene plek om te spelen en te sporten. Daarnaast brachten ze ook serieuzere onderwerpen naar voren, zoals hulp voor mensen met weinig geld en het rekening houden met mensen met een handicap.

Participatietraject gaat verder

In de komende twee weken krijgen alle Oostzaners de kans om hun mening te geven over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Er zijn bijeenkomsten gepland voor volwassenen en er wordt een online spreekuur georganiseerd voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.

De uitdaging van kleine gemeenten

Oostzaan, net als veel andere kleine gemeenten, heeft het de afgelopen vijftig jaar steeds moeilijker gevonden om goed werk te leveren voor alle inwoners. In opdracht van de gemeenteraad heeft onderzoeksbureau TwijnstraGudde vier scenario’s onderzocht voor de toekomst van Oostzaan. Drie daarvan betreffen een bestuurlijke fusie, terwijl één scenario gaat over het zelfstandig blijven in de OVER-gemeenten. Eind dit jaar wordt een besluit genomen over de toekomst van het dorp.