Gemeente Koggenland ondersteunt duurzaam initiatief voor kruidenrijk grasland

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Koggenland steunt de campagne ‘1001ha kruidenrijk grasland’ en maakt met een bijdrage van € 15.000,- het verduurzamen voor haar boeren (veehouders) mogelijk. Deze bijdrage zorgt ervoor dat boeren een aanzienlijke korting kunnen krijgen op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor zal de gemeente Koggenland 100 hectare kruidenrijke weilanden rijker zijn. Dit initiatief draagt bij aan de biodiversiteit en heeft geen kunstmest nodig, wat beter is voor zowel het klimaat als de bodem.

De ontstemming van de actie ‘1001ha’

De actie ‘1001ha’ is ontstaan uit een samenwerking tussen LTO Nederland en Urgenda in 2020 om boeren te helpen met verduurzamen. Tot nu toe hebben al 1500 boeren gezamenlijk meer dan 5000 hectare ingezaaid. Het doel is nu om dit uit te breiden naar 10.001 hectare. Dankzij financiële ondersteuning van donateurs, zoals de gemeente Koggenland, kunnen boeren een flinke korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. De prijs komt hierdoor dichter bij die van standaard grasmengsels.

De voordelen van kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland biedt veel voordelen. Het zaaimengsel bestaat uit veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen, waaronder klaver, cichorei en weegbree. Deze soorten zijn goed voor het bodemleven en insecten, wat resulteert in meer vogels. Kruidenrijke grasmengsels hebben geen kunstmest nodig omdat vlinderbloemige planten stikstof uit de lucht binden. Het diepe en gevarieerde wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor betere waterberging en een hogere CO2-vastlegging in de bodem.

De ondersteuning in praktijk

Boeren krijgen een korting van 150 euro per hectare op de aanschaf van productieve graskruidenmengsels (SKAL of NAK gecertificeerd) en krijgen daarbij begeleiding. De korting geldt voor maximaal 6 hectare per boer, zodat veel boeren kunnen deelnemen en op een laagdrempelige manier kunnen starten met kruidenrijk grasland. Want hoe meer kruidenrijk grasland, hoe meer biodiversiteit.

Reacties van betrokkenen

Wethouder Rosalien van Dolder is verheugd over dit initiatief: “Met het voorjaar in zicht, is het fantastisch nieuws dat we samen meer kruidenrijk grasland kunnen realiseren! Dit is een simpele maar effectieve manier om de bodem en leefomgeving van insecten, vogels, boerderijdieren, boeren en omwonenden te verbeteren.”

Trude Buysman-Koopman, bestuurder van LTO afdeling West-Friesland, benadrukt dat maatschappelijke opgaven van ons allemaal zijn: “Doordat zowel gemeente Koggenland als de boer investeert in kruidenrijk grasland werken we samen aan de opgaven. Het is wel belangrijk om te beseffen dat kruidenrijke grasmengsels niet zorgen voor weilanden die jaarrond vol staan met bloeiende planten, want dat hangt af van het graas- en maaibeheer van de boer en veel kruiden zijn groene kruiden of bloeien slechts een korte periode.”