Maatregelen noodzakelijk na herbeoordeling populieren Ypesteinerlaan

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De twintig populieren die langs de Ypesteinerlaan staan, zouden uit veiligheidsoverwegingen gekapt worden. Echter, na een melding door de stichting Heilloze Weg aan de omgevingsdienst is er een tweede beoordeling verricht. Hieruit bleek dat deze bomen een aanvliegroute voor vleermuizen vormen, waardoor er niet zomaar tot kap kan worden overgegaan. Voordat er verdere stappen worden ondernomen, zal er eerst extra ecologisch onderzoek plaatsvinden. Tot die tijd zijn de bomen ‘geknot’ voor veiligheidsredenen.

Veiligheidsmaatregelen

De bewuste bomen bevinden zich in een gedeelte van de Ypesteinerlaan dat zwaar is getroffen door storm Poly in juli 2023. In eerste instantie werd de gemeente geadviseerd om twintig bomen te kappen. Nu blijkt echter dat dit gebied een foerageergebied is voor vleermuizen, waardoor aanvullend natuuronderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek staat gepland voor de zomer, aangezien de vleermuizen momenteel in winterslaap zijn.

Wethouder groen, Antoine Tromp, legt uit: “We willen geen risico’s nemen als het om veiligheid gaat, maar er zijn ook natuurbeschermingsregels die we moeten volgen. Het ‘kandelaberen’, het afzagen van takken tot maximaal 20 cm dik, van ten minste twintig populieren is voor nu de veiligste oplossing. Hierdoor komen de bomen niet vol in blad en is de kans dat ze weer veel wind vangen verminderd. We staan in goed contact met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) over de te nemen maatregelen en het onderzoek.”

Herstelplan in ontwikkeling

Naast deze maatregelen is de gemeente bezig met een herstelplan voor de nieuwe bomen die in het plantseizoen van 2024/2025 geplant zullen worden. Dit plan is gericht op het herstellen van de schade die door de storm is aangericht en het behouden van de natuurlijke omgeving.