Medewerkers Schiphol eisen verlenging van toeslag

7 maanden geleden gepubliceerd

Op maandag 25 september zullen 75 Schiphol-medewerkers en Jaap de Bie, bestuurder FNV Schiphol, een ‘welvaartskat’ overhandigen aan het hoofd HR van Schiphol Group. Deze actie maakt deel uit van de FNV-campagne Voor16, die pleit voor een hoger minimumloon. De overhandiging zal plaatsvinden bij Schiphol Plaza en wordt gevolgd door het vijfde overleg over de verlenging van het Sociaal Akkoord Luchthavens.

Medewerkerstoeslag moet blijven

Vakbonden eisen dat Schiphol de vorig jaar afgesproken toeslag van €1,40 voor werknemers verlengt en opneemt in de van toepassing zijnde cao’s. Volgens Jaap de Bie, bestuurder FNV Schiphol, is de toeslag essentieel gezien de hoge inflatie en oplopende personeelstekorten. Het stopzetten van de toeslag zou een terugval betekenen naar de situatie van voor de invoering ervan.

Het effect van de toeslag

De toeslag heeft volgens de vakbond een positief effect gehad op de werkomstandigheden op Schiphol. Het heeft honderden werknemers aangetrokken en de extreme werkdruk verminderd. Toch zijn er nog steeds aanzienlijke tekorten op verschillende plekken. Glen Bruynius, een fulltime schoonmaker op Schiphol, stelt dat hij en zijn collega’s de extra €200 per maand die door de toeslag wordt verdiend, niet kunnen missen, zeker gezien de huidige inflatie.

Verantwoordelijkheid van Schiphol

De vakbond benadrukt de verantwoordelijkheid van Schiphol Group als opdrachtgever voor de werkomstandigheden en verbetering van inkomens. Ze roepen op tot het stellen van eisen en criteria in de aanbestedingen en opdrachten die ze verlenen.

Veilig en gezond werk

Naast het pleiten voor een leefbaar loon, wil de FNV dat Schiphol Group vooruitstrevende afspraken maakt over veilig werk en gezonde roosters. Zo willen ze specifieke afspraken maken over het aantal bagagemedewerkers dat nodig is om een vlucht af te handelen, afhankelijk van het type vliegtuig.

Sociaal Akkoord Luchthavens

Vorig jaar is de toeslag, onder druk van de bonden, vastgelegd in het zogenoemde Sociaal Akkoord Luchthavens, om werken op Schiphol aantrekkelijker te maken. Dit gebeurde na lange rijen en kofferchaos op Schiphol tijdens de zomerdrukte. De toeslag werd ingevoerd voor beveiligers, schoonmakers, medewerkers van Axxicom en besloten busvervoer, om zo het personeelstekort aan te pakken. Het vijfde overleg over de verlenging van dit akkoord zal volgen na de overhandiging van de welvaartskat.