Verschillende milieu-initiatieven in Nederland

4 maanden geleden gepubliceerd

In heel Nederland zijn verschillende milieu-initiatieven in gang gezet door diverse organisaties. Deze initiatieven variëren van het opzetten van vrijwilligersgroepen voor vlinderinventarisatie tot het herstel van duinrellen en de aanschaf van gereedschap voor beter onderhoud van natuurgebieden.

Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw

Deze vereniging uit Texel is bezig met het opzetten van een vrijwilligersgroep voor de vlinderinventarisatie van Texelse akkerranden.

Groene Kern Schoorl / DUINWIJK

Groene Kern Schoorl / DUINWIJK uit Schoorl is bezig met het herstel van duinrellen, de aanleg van windsingels en de uitbreiding van een bijenstal voor onderzoek en educatie.

Herenboeren Heemstede

In Heemstede werkt Herenboeren Heemstede aan de versterking van de bovengrondse biodiversiteit.

IVN West-Friesland knotwerkgroep

De IVN West-Friesland knotwerkgroep in Bovenkarspel werkt aan de vervanging van hun gereedschap.

IVN Zuid-Kennemerland (vleermuiswerkgroep)

De IVN Zuid-Kennemerland (vleermuiswerkgroep) in Heemstede focust op de vleermuizen in Zuid-Kennemerland.

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Twiske

De afdeling Twiske van het IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, in Amsterdam is bezig met het aanschaffen van gereedschap en materieel voor beter onderhoud van het natuurgebied Ratteneiland, Sportpark Landsmeer.

Stichting Voedselbos Huizen

De Stichting Voedselbos Huizen werkt aan het ontwikkelen van een voedselbos in Huizen.

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder in Amsterdam werkt aan de versterking van de natuurwaarden van de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord.

Vogelwerkgroep Amsterdam

De Vogelwerkgroep Amsterdam voert een burgeronderzoek uit naar vogels en vleermuizen met behulp van een warmtebeeldkijker.

Deze initiatieven zijn een bewijs van de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers en organisaties in Nederland om onze natuur te beschermen en te verbeteren.