Minder scholen in Orion, nieuwe school in Middenwaard

7 maanden geleden gepubliceerd

Vernieuwing scholencomplex Orion

De gemeente Amstelveen is van plan om het scholencomplex in Orion te vernieuwen. De huidige basisscholen de Cirkel, de Pioniers en de Willem Alexanderschool zijn verouderd en aan vervanging toe. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee nieuwe scholen te bouwen in Orion en één school te vestigen in een bestaand pand aan Orion 1b. Nu stelt het college van B&W voor om niet drie maar twee scholen terug te laten komen in Orion. De derde school krijgt een plaats in Middenwaard.

Deze wijziging in de plannen komt voort uit het feit dat het goedkoper is en de scholen meer ruimte geeft voor kinderopvang en gymlokalen. Daarnaast verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Orion door de vermindering van het aantal scholen.

Tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing

Het vinden van een geschikte locatie om de 900 kinderen en personeelsleden tijdelijk te huisvesten tijdens de verbouwing was een complexe uitdaging. Uiteindelijk is Middenwaard, het gebied tussen de Groenelaan en de Marne, gekozen als beste optie. Deze locatie voldoet aan alle eisen voor een school met kinderopvang en een ruimte voor gymlessen. De kosten voor deze tijdelijke huisvesting bedragen 11.1 miljoen euro.

Voordelen voor Orion buurt

Het plan is om een bestaand pand aan Orion 1b aan te passen zodat hier basisschool de Pioniers met kinderopvang in kan. De Willem Alexanderschool of de Cirkel krijgt dan een nieuwe school op de plek waar nu het scholencomplex staat. Schoolbestuur Amstelland beslist welke van haar twee scholen naar de nieuw te bouwen school in Middenwaard gaat.

Het bouwen van een permanente school in Middenwaard heeft meerdere voordelen. Zo wordt het schoolgebouw kwalitatief beter gebouwd en is het duurzamer en goedkoper. Daarnaast blijft er meer ruimte in het Orion gebied over, omdat er niet drie maar twee scholen terugkomen. Dit resulteert in minder verkeersbewegingen wat de verkeersveiligheid verbetert.

Verschillende fasen, minder verhuizingen

Nu de gemeente een nieuwe permanente school wil bouwen, hoeven niet alle 900 kinderen in één keer te verhuizen. Dat kan nu stapsgewijs en school voor school. Allereerst wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de bouw van de nieuwe school met kinderopvang en gymcapaciteit in Middenwaard. Vervolgens wordt het gebouw Orion 1b aangepast zodat de Pioniers met kinderopvang er in kan. De laatste stap is de nieuwbouw van de derde school en kinderopvang bij de sportzaal en ontmoetingscentrum de Meent. Het hele traject duurt nog meerdere jaren.