Onderzoek naar fusie-effecten in Wijdemeren

4 maanden geleden gepubliceerd

Wijdemeren gaat de mogelijke effecten van een fusie onderzoeken. Het onderzoek wordt eerst samen met Hilversum uitgevoerd. Mocht Gooise Meren op 13 maart besluiten om ook de fusie verder te verkennen, dan zal deze gemeente eveneens bij het onderzoek betrokken worden.

Zeven bouwstenen

Er zijn zeven bouwstenen geïdentificeerd die nodig zijn om de gemeenteraad van Wijdemeren in een positie te brengen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Drie daarvan zijn al opgeleverd. Deze bestaan uit een onderzoek over de bestuurskracht dat in juni 2023 is uitgevoerd, de resultaten van de inwonersbijeenkomsten en de uitgangspuntennotitie.

De aanvullende feitelijke onderzoeken die gepland staan, richten zich op:

  • De mate waarin partnergemeenten kunnen en willen inspelen op de uitgangspuntennotitie van de Wijdemeerse raad.
  • Een financieel onderzoek naar de effecten van een fusie met Hilversum, een fusie met Gooise Meren en een splitsing van Wijdemeren over beide gemeenten.
  • Inzicht in de oriëntatie van inwoners in de kernen van Wijdemeren, bijvoorbeeld op het gebied van werken, onderwijs en zorg.
  • Een kort analyse van de gevolgen van een fusie op de bedrijfsvoering van de gemeenten.

Belang van feitenonderzoek

Burgemeester Aptroot benadrukt het belang van een feitenonderzoek in het fusieproces. Volgens hem is dit een vast gebruik en speelt het een grote rol in het nemen van een weloverwogen en zorgvuldig besluit. Wijdemeren hoopt een voorgesteld principebesluit voor de zomer aan de raad voor te leggen, gebaseerd op de zeven bouwstenen.