Onthulling bouwbord voor wegwerkzaamheden Kanaalstraat en omgeving in Schagen

7 maanden geleden gepubliceerd

Op donderdag 21 september heeft wethouder Hans Heddes een bouwbord onthuld, wat het startsein markeert voor de renovatie van de Kanaalstraat en omgeving in Schagen. Na een lange voorbereidingstijd kunnen de werkzaamheden, mede dankzij de financiële steun van een eerder vastgesteld raadsbesluit, nu daadwerkelijk van start gaan. Het resultaat zal zijn dat inwoners en weggebruikers na afronding van de werkzaamheden weer goed en veilig gebruik kunnen maken van de omgeving.

Locaties en planning van werkzaamheden

De Haarsma Groep zal in opdracht van de gemeente Schagen in de komende maanden werkzaamheden uitvoeren op de volgende locaties: Rensgars, Kanaalstraat, Marktstraat, Handelsstraat, Zuider Vijverlaan, Lage Noord en de Parallelweg. De werkzaamheden, die medio september 2023 starten en tot en met april 2024 zullen duren, bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van bestrating en beplanting. De uitvoering zal in verschillende fases plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst voor inwoners

Op dinsdag 12 september was er een inloopbijeenkomst in Loet 10, waar de voorbereidende werkzaamheden en de planning werden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners kennis maken met de Haarsma Groep en hun eventuele vragen stellen.

Aanvullende informatie

Voor iedere nieuwe fase van het project zullen de direct aanwonenden aanvullende informatie ontvangen, zowel per brief als eventueel via een persoonlijke afspraak. Meer informatie over het project is te vinden op het participatieplatform van de gemeente.