Start plaatsing camera's rondom station Schagen

7 maanden geleden gepubliceerd

Op woensdag 13 september zijn er werkzaamheden begonnen om zeven camera’s te plaatsen op en rondom het station in Schagen. Dit is een initiatief van burgemeester Marjan van Kampen, die eerder besloot om deze omgeving aan te wijzen als cameratoezichtgebied. De plaatsing van camera’s is een reactie op een reeks incidenten rondom het station en is bedoeld om de openbare orde te herstellen, het toezicht te verbeteren en toekomstige incidenten te voorkomen.

Ondersteuning van de gemeenschap

Eerder dit jaar, van januari tot en met maart, stonden er al drie mobiele camera’s rondom het station. Uit een enquête op samen.schagen.nl bleek dat 96% van de omwonenden van mening was dat cameratoezicht bijdraagt aan veiligheid. Hieruit werd geconcludeerd dat de camera’s moesten blijven.

Incidenten onacceptabel

Volgens politierapporten komen incidenten zoals geweld, diefstallen, vernielingen en diverse vormen van overlast het meest voor rondom het station. “De incidenten die plaatsvinden in de omgeving van het station zijn onacceptabel”, liet burgemeester Van Kampen eerder weten. “We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. De politie speelt hierin een rol, maar ook de gemeente neemt hierin verantwoordelijkheid. Een van de zaken die wij kunnen organiseren is cameratoezicht. Op deze locatie was inzet hiervan in mijn optiek nu nodig.”

De zeven camera’s worden geplaatst in de voetgangerstunnel onder het spoor en bij de fietsenstallingen aan de noordzijde van het station. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.