Politie stuurt SMS-bericht naar contacten mogelijke drugsdealer

5 maanden geleden gepubliceerd

De politie heeft een SMS-bericht gestuurd naar het telefoonnummer dat voorkomt in het toestel van een mogelijke drugsdealer. Deze actie maakt deel uit van een grotere inspanning om de negatieve gezondheidsrisico’s en maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik, -productie en -handel te benadrukken.

Gevolgen van drugsgebruik en -handel

Drugsgebruik en -handel hebben ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit varieert van extreem geweld en milieuschade tot mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en belastingontduiking. In de praktijk zijn deze gevolgen helaas dagelijks merkbaar in heel Nederland. De vraag naar drugs houdt deze problematiek in stand en heeft een negatieve impact op de gezondheid en leefbaarheid van alle Nederlanders.

Overheidsacties tegen drugscriminaliteit

De overheid neemt verschillende maatregelen om de productie van en handel in drugs tegen te gaan. Zo stopt ze de aanvoer van grondstoffen, ontmantelt ze elk jaar tientallen drugslaboratoria en neemt ze crimineel vermogen af dat met drugshandel is verdiend. Deze acties dragen bij aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de bescherming van de samenleving.

Milieugevolgen van drugsproductie

De productie van drugs leidt tot aanzienlijke milieuschade. Het afval dat vrijkomt bij de productie wordt vaak gedumpt in woonwijken. Deze dumpingen zijn gevaarlijk omdat de stoffen brandbaar, bijtend of giftig kunnen zijn en in het grondwater terecht kunnen komen. De lozing van drugsafval in rivieren of het riool vormt ook een potentieel gevaar voor de drinkwatervoorziening.

Hulp bij drugsverslaving

Bij een directe medische hulpvraag is het raadzaam om het alarmnummer 112 te bellen. Voor hulp bij drugsverslaving zijn er verschillende experts en overheidsinstanties beschikbaar. Hulp kan op verschillende manieren worden geboden, zoals online hulpprogramma’s, maatschappelijk werk, gespecialiseerde verslavingszorg en zelfhulpgroepen.

Contact met politie

De politie benadrukt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de contactpersonen of mogelijke transacties van drugs. De aangetroffen contacten en de bijbehorende telefoonnummers zijn na het versturen van het sms’je verwijderd. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de politie via 0900-8844.