Prestatieafspraken Wijdemeren: Meer huurwoningen en betere doorstroming

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Wijdemeren en verschillende woningcorporaties hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2024-2027. Deze afspraken zijn gericht op het bouwen van meer betaalbare huurwoningen en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.

Meer betaalbare huurwoningen

Op dit moment is ruim 20 procent van de woningen in Wijdemeren een sociale huurwoning. Dat komt neer op ongeveer 2000 huurwoningen. In de nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd dat de gemeente en de woningcorporaties dit aantal willen laten groeien. Ze streven naar een groei naar 30 procent sociale huurwoningen. De gemeente wil de komende 4 jaar 400 nieuwe woningen bouwen op locaties zoals ‘t Achtererf, Dennenlaan en Ter Sype (Loosdrecht), Kininelaantje (‘s-Graveland) en Kastanjelaan (Nederhorst den Berg). Naar verwachting wordt 40 procent van deze nieuwe woningen een sociale huurwoning.

Stimuleren van doorstroming

De prestatieafspraken bevatten ook maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Huurders die een sociale huurwoning verlaten krijgen bijvoorbeeld voorrang bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast kunnen 65-plussers die naar een kleinere woning verhuizen, een woonsubsidie aanvragen bij de gemeente.

Zorg voor kwetsbare inwoners

Er wordt ook een Woonzorgvisie ontwikkeld door de gemeente. Deze visie beschrijft hoe de gemeente wil inspelen op de huisvestingsbehoefte van inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg, zoals ouderen en kwetsbare inwoners. De Woonzorgvisie vormt de basis voor afspraken tussen gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en zorginstellingen op het gebied van wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg.

De prestatieafspraken zijn een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties de Alliantie, Vecht en Omstreken en G&O en hun huurdersorganisaties. Deze partijen hebben de afspraken afgelopen maandag ondertekend.