Raadsleden gaan in gesprek met inwoners in Amstelveen

10 maanden geleden gepubliceerd

Op zaterdag 16 september vond het initiatief ‘Raad op Straat’ plaats in winkelcentrum Westwijk, Amstelveen. Tijdens dit evenement gingen raads- en burgerraadsleden in gesprek met inwoners om meer te weten te komen over hun zorgen, aandachtspunten en tips voor de gemeenteraad.

Participatie en lokale politiek

Het doel van ‘Raad op Straat’ is om inwoners nauwer te betrekken bij de lokale politiek en te luisteren naar wat er leeft in de samenleving. De raadsleden verzamelden de input van de inwoners en zullen deze informatie delen met de rest van de raad.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het jaarthema van de raad, participatie, is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. De raad heeft deze doelen vertaald naar een raadsprogramma. Naast het huidige thema participatie, zal de raad in 2024 focussen op het thema leefbaarheid en in 2025 op het thema inclusiviteit.

Toekomstige initiatieven

De raad is van plan om ‘Raad op Straat’ vaker te organiseren. Het belangrijkste doel is om ideeën, meningen en tips van inwoners op te halen. Een ander initiatief waar de raad zich op zal richten is ‘Raad te Gast’, waarbij de raad kan worden uitgenodigd om samen een activiteit te doen en te praten over wat de uitnodigende partij bezighoudt. In 2023 wil de raad ook aandacht besteden aan jongerenparticipatie.

Inwoners gaven aan het prettig te vinden om in een informele setting met raadsleden in gesprek te gaan. Daarnaast hielpen de raadsleden op deze dag ook mee aan de World Clean Up Day door zwerfafval op te ruimen.