Spreidingswet in werking: Westfriesland maakt plannen voor vluchtelingenopvang

4 maanden geleden gepubliceerd

Sinds 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht in Nederland. Deze wet eist dat gemeenten bijdragen aan een evenwichtige verdeling van asielopvang in het land en voldoende opvangplekken bieden. De gemeenten in de regio Westfriesland, waaronder Hoorn, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Koggenland en Drechterland, hebben een regionale routekaart vastgesteld om aan deze vereiste te voldoen.

De Routekaart

De routekaart omvat stappen en voorwaarden die moeten leiden tot een regionaal plan voor vluchtelingenopvang. De stappen omvatten onder andere het in kaart brengen en analyseren van mogelijke locaties, het vaststellen van voorwaarden voor samenwerking en risicoanalyse.

Verdeling van vluchtelingen

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de opvang van 16.290 asielzoekers. Binnen deze provincie is Westfriesland verantwoordelijk voor het opvangen van 1.230 asielzoekers. De verdeling per gemeente is als volgt: Hoorn zal 399 asielzoekers opvangen, Koggenland 149, Medemblik 263, Opmeer 74, Drechterland 125, Stede Broec 123 en Enkhuizen 97.

Plan van aanpak

De Westfriese gemeenten zijn momenteel bezig met het opstellen van een regionaal plan. Hierbij worden mogelijke locaties in kaart gebracht en worden regionale en lokale randvoorwaarden vastgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een juiste balans in de verhouding vluchtelingen/bewoners in de kernen en dorpen, de inzet van lokale en regionale ondernemers en voldoende activiteiten op de locaties.

Zoeken naar geschikte locaties

Elke gemeente neemt op zich om mogelijke locaties te vinden. Na de zomervakantie moet het regionale plan klaar zijn en bij de provincie ingediend worden. De provincie maakt vervolgens één provinciaal opvangplan vanuit alle regionale plannen en dient dit in bij het ministerie van Justitie.

Samenwerking tussen gemeenten

Burgemeester Monique Bonsen (Koggenland) benadrukt het belang van deze samenwerking. Ze geeft aan dat de opvang van vluchtelingen niet alleen een ruimtelijke uitdaging is, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door samen te werken met de andere gemeenten in Westfriesland kan er op een goede manier opvang worden gerealiseerd voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.