Tegemoetkoming Medisch Afval nu aan te vragen in Medemblik

7 maanden geleden gepubliceerd

Inwoners van de gemeente Medemblik die door een chronische ziekte of medische beperking meer restafval hebben, kunnen nu een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Medisch Afval voor 2023. Dit kan via een online formulier op de website van de gemeente.

Afval scheiden

De gemeente Medemblik stimuleert haar inwoners om hun grijze container zo weinig mogelijk te laten legen, om zo het scheiden van afvalstromen te bevorderen. Voor elke keer dat de grijze container door HVC wordt geleegd, wordt een vast bedrag gerekend. Door meer afval te scheiden, kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt en verdwijnen er minder grondstoffen in de verbrandingsoven. Echter, deze stimulans is niet van toepassing op mensen die door een chronische ziekte of medische beperking noodgedwongen meer restafval hebben.

Tegemoetkoming voor meer restafval

Om deze groep financieel tegemoet te komen, is de Tegemoetkoming Medisch Afval beschikbaar. Dit betekent dat slechts de helft van het totaal aantal keren dat de grijze container wordt geleegd, in rekening wordt gebracht.

Wie komt in aanmerking?

Als je huishouden meer restafval produceert als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking, kun je de tegemoetkoming aanvragen. Je bent wel verplicht om op verzoek alle informatie te verstrekken die de gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Per huishouden wordt maximaal één tegemoetkoming verstrekt.

Hoe aanvragen?

Je kunt de tegemoetkoming eenmalig aanvragen voor het hele jaar (2023) voor 31 december 2023 via het online formulier. De tegemoetkoming moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing in het opvolgende jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Medemblik onder het kopje ‘Aanvragen en regelen’ en dan ‘Afval ophalen en wegbrengen’.