Uitstoot Tata Steel zorgt voor extra gezondheidsrisico's

7 maanden geleden gepubliceerd

Een nieuw rapport van het RIVM toont aan dat de uitstoot van Tata Steel in de IJmond bijdraagt aan gezondheidsrisico’s voor de lokale bevolking. De risico’s ontstaan voornamelijk door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide, evenals hinder door neergedaald stof, geur en geluid. Dit is de eerste keer dat de gezondheidseffecten van Tata Steel’s emissies volledig in kaart zijn gebracht.

Conclusies van het RIVM

Het rapport concludeert dat een groot deel van de inwoners van de IJmond hinder ondervindt van stof, geur en geluid. Door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide leven de bewoners van Wijk aan Zee naar verwachting gemiddeld 2,5 maand korter. Daarnaast is ongeveer 4% van toekomstige gevallen van longkanker in Wijk aan Zee te wijten aan de uitstoot van fijnstof van Tata Steel. Blootstelling aan stikstofdioxide vergroot de kans op astma bij kinderen tot 18 jaar.

Verbetering van de leefomgeving

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat de huidige situatie niet acceptabel is en verbetering behoeft. Hij stelt dat het rapport helpt om, samen met de provincie en Tata Steel, de leefomgeving rondom het bedrijf te verbeteren.

Het rapport suggereert dat het belangrijk is om maatregelen te nemen om de hinder en luchtemissies in de leefomgeving verder terug te dringen. Het kabinet heeft daarom vier actiepunten voorgesteld:

  • Het werken aan maatwerkafspraken voor Tata Steel, waarbij de gezondheid van omwonenden een prominentere plaats krijgt.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden om toezicht en handhaving te verbeteren en waar vergunningen kunnen worden aangescherpt.
  • Het streven naar strengere normen voor industrie en schone lucht op Europees niveau.
  • Het instellen van een expertgroep om te onderzoeken waar strengere normering nodig is voor Tata Steel.

Expertgroep

De expertgroep zal adviseren over de noodzakelijke milieu- en gezondheidswinst om de gezondheidsrisico’s in de IJmond te beperken. Op basis van hun advies kan het kabinet beschermingsdoelen vaststellen, bijvoorbeeld normen voor gezonde luchtkwaliteit. Om deze doelen te bereiken, zal Tata Steel verbeteringen moeten doorvoeren. Dit wordt onder meer bereikt door het maken van maatwerkafspraken met Tata Steel.

De expertgroep, bestaande uit tien wetenschappers met relevante expertise, wordt aanstaande maandag gepresenteerd door staatssecretaris Heijnen. Bewoners in de omgeving van Tata Steel zijn betrokken bij de selectie van de experts.