De Vakmeester Actief op Zoek naar 'Plussers'

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het advies- en detacheringsbureau De Vakmeester uit Amsterdam gaat actief ‘plussers’ werven in een poging de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Geïnspireerd door publicaties over de participatie van ‘doorwerkers’ in de arbeidsmarkt, heeft het bureau al twee ‘plussers’ in dienst genomen.

De ‘Wooncrisis’ en Gebrek aan Deskundigheid

Nederland staat voor een enorme uitdaging om de ‘wooncrisis’ te bezweren, en er is een groot tekort aan woningen. Dit wordt bemoeilijkt door obstakels in het bouwproces en een tekort aan deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningen, toezicht en handhaving. Daarom is De Vakmeester op zoek naar bouwplantoetsers en experts in openbare ruimte bouwprojecten die na hun pensionering willen doorwerken.

De Vakmeester Plus

Deze nieuwkomers worden ‘Vakmeester Plus’ genoemd en maken deel uit van het bestaande team. Ze kunnen hun jarenlange werk- en levenservaring delen met jongere collega’s. Leeftijd speelt geen rol bij De Vakmeester. Volgens directeur Albert Vos ligt de toekomst deels in handen van deze oudere werknemers, die een steeds belangrijkere rol op de arbeidsmarkt zullen spelen.

Win-Win Situatie

Het inschakelen van ‘plussers’ biedt voordelen voor zowel De Vakmeester als de werknemers. Een divers personeelsbestand behoudt beter specifieke kennis en deskundigheid. ‘Plussers’ kunnen hun kennis overdragen aan de nieuwe generatie deskundigen. Bovendien biedt doorwerken na pensionering financiële voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

‘Plussers’ kunnen ook profiteren van flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals het aanpassen van het aantal werkuren. Ze blijven een waardevol onderdeel van het team en worden erkend voor hun bijdragen. Dit wordt bevestigd door Chris, een van de huidige ‘plussers’ bij De Vakmeester.