Vrijwilligerspunt en Rabobank vernieuwen samenwerking voor drie jaar

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Vrijwilligerspunt Westfriesland en de Rabobank hebben op de Dag van Westfriesland, 6 maart 2024, een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondertekening vond plaats door Miranda Zwart, directeur-bestuurder van Vrijwilligerspunt Westfriesland, en Ronald Bleeker, directeur coöperatieve Rabobank.

Versterking van stichtingen en verenigingen

Deze overeenkomst markeert een voortzetting van de samenwerking die in 2020 is gestart. Het partnerschap is gericht op het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. “Wij zijn heel blij dat de Rabobank wederom vertrouwen heeft in onze expertise. Samen maken we stichtingen en verenigingen sterker”, aldus Miranda Zwart.

Symbolische fietsrit

De ondertekening vond plaats tijdens de Dag van Westfriesland in het Oorlogsmuseum in Medemblik. Ronald Bleeker en Miranda Zwart arriveerden gezamenlijk op een fiets, een symbolische actie die hun samenwerking benadrukt. De samenwerking beoogt meer organisaties te helpen bij het vinden van co-financiering of andere fondsen.

Focus op inclusie en versterking verenigingsleven

De Rabobank ziet in Vrijwilligerspunt een partner die namens de bank partijen aan elkaar kan verbinden om zo de regio te versterken op het gebied van inclusie en de organisatiekracht van verenigingen. “Net zoals in 2020, zijn we verheugd om onze expertise in het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te bundelen. Samen versterken we stichtingen en verenigingen, want in een gezamenlijke inspanning bereiken we meer dan individueel mogelijk is”, stelt Ronald Bleeker.