Gemeente Wijdemeren overweegt fusie

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Wijdemeren is van plan om de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie te verkennen. Op 5 oktober wordt er een besluit genomen over het starten van deze verkenning. Het voornemen tot fusie komt voort uit onder andere de huidige financiële situatie van Wijdemeren en de wens om de leefbaarheid in de dorpen te behouden.

Voornemen, nog niets definitief

Het gaat op dit moment enkel om een voornemen, er is nog niets definitief besloten. Om te bepalen wat de belangen en wensen zijn van de inwoners en ondernemers bij een mogelijke fusie, zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Gesprekken met potentiële fusiepartners

Als het besluit tot verkenning wordt genomen, volgen er gesprekken met omliggende gemeenten. Het doel van deze gesprekken is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een fusie. De gemeenten Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum, Gooise Meren, Amsterdam en Stichtse Vecht worden benaderd voor deze gesprekken. De uitkomsten van de bijeenkomsten met de inwoners en ondernemers zullen hierbij sterk in overweging worden genomen.

Keuze voor fusiepartner

Na de verkennende gesprekken hoopt de gemeenteraad een keuze te kunnen maken voor de gemeente of gemeenten die het meest aansluiten bij Wijdemeren. Met deze gekozen gemeente of gemeenten zal dan een herindelingsadvies worden opgesteld. Dit advies is de basis voor een definitief besluit over een eventuele fusie door de betrokken gemeenteraden. Uiteindelijk zullen de Tweede en Eerste Kamer een besluit nemen over dit herindelingsadvies.

Nog een lang proces

Het besluit op 5 oktober markeert slechts het begin van het fusieproces. De gemeenteraad benadrukt dat dit proces zorgvuldigheid vereist en dus nog enige tijd in beslag zal nemen. Gedurende dit proces zal de gemeente in contact blijven met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Op 3 oktober zal de raadscommissie de uitgangspunten voor de gesprekken met mogelijke fusiepartners behandelen. Ook het plan van aanpak voor de komende verkenningsfase komt die avond aan bod. Inwoners kunnen deze bijeenkomst volgen en inspreken.