Wijdemeren investeert 46 miljoen euro in onderwijshuisvesting

26 dagen geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren is van plan 46 miljoen euro te investeren in de renovatie of vervanging van schoolgebouwen. Dit maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat elke vier jaar wordt bijgewerkt. Het plan voorziet in een strategische visie op de huisvesting van scholen voor de komende 16 jaar.

Duurzame en multifunctionele schoolgebouwen

Volgens wethouder Onderwijs, Ron de Haan, streeft de gemeente naar duurzame en multifunctionele schoolgebouwen waarin onderwijs, kinderopvang en andere sociale functies, zoals zorg, kunnen worden ondergebracht. Het plan moet ervoor zorgen dat het huidige scholenaanbod behouden blijft voor de toekomst. Uit ramingen blijkt dat het aantal basisschoolleerlingen (4 tot 12 jaar) tot 2037 met ruim 200 zal stijgen.

Nieuwbouw of renovatie

Het IHP omvat investeringen in nieuwbouw, renovatie en sloop van schoolgebouwen. Het doel is om te voldoen aan de groei van het aantal leerlingen, om verouderde schoolgebouwen te vernieuwen en een goed leerklimaat te garanderen. Dit kan betekenen dat gebouwen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.

Scholen per kern

De Joseph Lokinschool in Ankeveen staat als eerste op het programma. Dit jaar wordt gestart met het uitbreiden van de onderwijscapaciteit, gecombineerd met een renovatie. Alle drie de scholen in Nederhorst den Berg zijn in de komende vijf jaar toe aan nieuwbouw. In Kortenhoef zijn de Curtevenneschool en de Regenboog rond 2031 toe aan vervangende nieuwbouw.

Elke vier jaar actualiseren

Het IHP is opgesteld voor een periode van 15 jaar. Om rekening te houden met eventuele onvoorziene zaken, zoals onverwachte groei en krimp van scholen, zal de gemeente het IHP minstens elke vier jaar actualiseren. Het IHP zal op 11 april worden besproken in de commissievergadering Maatschappelijke en Sociale Zaken, gevolgd door een behandeling in de Gemeenteraad op 18 april.